Lot 2 : Een handelshuis in puin

Plus de vues

Lot 2 : Een handelshuis in puin

55 000,00 €

En vente

Vilvoorde


op donderdag 9 mei 2019 om 11u, in het Vredegerecht van het kanton Vilvoorde, Luchthavenlaan 4, openbare verkoping, enige zitdag, van :


Lot 2 : Een handelshuis in puin


Schaarbeeklei 696, kad. 4e afd. sect. H nr 317/G/2 P0000, opp. 3a 35ca. K.i. 329€. Instelprijs : 55.000€.


Voor loten 1 en 2 : Vrij v. gebr. na bet. v. pr. en kosten. Geb. voor sted. ontwikkeling, vg, gdv, gvkr, gvv. Geldige bodemattesten dd. 25.10.2018 (risicogronden). Ambtshalve bodemsanering zal uitgevoerd worden door OVAM. Voorafgaandelijke beveiliging en verwijdering afvalstoffen van het terrein zijn op kosten van de koper. Opgenomen in inventaris van leegstand. Asbestinventaris, afvalstoffeninventaris, stabiliteitsstudie en verdere informatie betr. bodemsanering beschikbaar op het notariskantoor. Bez.: na afspr. met het notariskantoor Lens & Abbeloos 02/251.51.39.


Geass. Not. F. LENS & J. ABBELOOS · 02/251.51.39 – Not. J.-L. PEÊRS · 02/251.00.97.


n° 1799-3-2-1

Lieu de la vente : Justice de Paix de Vilvoorde, Luchthavenlaan 4

Date et heure de vente : 05/09/19 à 11h00

Adresse:
Schaarbeeklei 696
1800 Vilvoorde Belgique

Superficie terrain (a ca) 3a 35ca

Revenu cadastral 329€

Libre d'occupation oui

Visites na afspr. met het notariskantoor Lens & Abbeloos 02/251.51.39.

Informations sur le bien

Rue Schaarbeeklei 696 , 1800 Vilvoorde, Belgique

Superficie terrain (a ca) 3a 35ca

Revenu cadastral 329€

Libre d'occupation oui

Urbanisme (infos) Geb. voor sted. ontwikkeling, vg, gdv, gvkr, gvv. Geldige bodemattesten dd. 25.10.2018 (risicogronden). Ambtshalve bodemsanering zal uitgevoerd worden door OVAM. Voorafgaandelijke beveiliging en verwijdering afvalstoffen van het terrein zijn op kosten van

Informations sur la vente

Date 1ère séance: 9 mai 2019

Heure 1ère séance: 11h00

Lieu 1ère séance: Justice de Paix de Vilvoorde, Luchthavenlaan 4

Notaire: Not. LENS F.

Visites: na afspr. met het notariskantoor Lens & Abbeloos 02/251.51.39.