Gronden

Plus de vues

Gronden

En vente

Dilbeek, Schepdaal, 6e afdeling


Op vrijdag 21 juni 2019 om 15u, in café “De rustberg”, Scheestraat 129 te Dilbeek, Schepdaal, unieke openbare verkoping, enige zitdag, van :


Lot EEN (in roze) : 15 percelen grond


Ter plaatse gen. “Thorensveld”, “t Horenveld”, “’t Horenveld”, “Orensveld” en “’t Korenveld”, gekad. wijk C, nrs 220/F P0000, 243 P0000, 245/A P0000, 244 P0000, 245/B P0000, 247 P0000, 220/C P0000, 248/B P0000, 228/2/A P0000, 228 P0000, 230 P0000, 229 P0000, 223/B P0000, 222 P0000 en 227/A P0000, voor 3ha 26a 67ca. Globaal K.i. : 173€.


Lot TWEE (in rood) : 4 percelen grond


Ter plaatse gen. “Thorensveld” en “Thorenveld”, gekad. wijk C nrs 260 P0000, 261 P0000, 251/A P0000 en 250 P0000, voor 1ha 54a 50ca. Globaal K.i. 91€.


Lot DRIE (in geel) : 1 perceel grond


Ter plaatse gen. “Thorenveld”, gekad. wijk C nr 249 P0000, voor 52a. K.i. 31€.


Lot VIER (in groen) : 2 percelen grond


Ter plaatse gen. “’t Horensveld”, gekad. wijk C nrs 263/A P0000 en 263/B P0000, voor 9a 28ca. Globbal K.i. 4€.


Lot VIJF (in blauw) : Een perceel grond


Ter plaatse gen. “Neerveld”, gekad. wijk C nr 301 P0000, voor 32a 50ca. K.i. 19€.


Lot ZES (in zwart) : 4 percelen grond


Ter plaatse gen. “Neervelp” en “Neerveld”, gekad. wijk C, nrs 348/E P0000, 348/F P0000, 346 P0000 en 347 P0000, voor 98a 60ca. Globaal K.i. 56€.


Lot ZEVEN (in oranje) : 2 percelen grond


Ter plaatse gen. “Thoreisveld” en “Thorenveld”, gekad. wijk C nrs 241 P0000 en 205 P0000, voor 55a 60ca. Globaal K.i. 26€.


Landbouwgrond, thans gebruikt als akkergrond. In gebruik bij de eigenaar en vrij na het scheren van de vruchten. Sted. Ag en natuurgeb. (lot 7 : deels perceelnr wijk C, nr 205), vlgs GWP Halle-Vilvoorde-Asse van 07/03/1977, Gvv., geen bouwvg., Gdv., Gvkr. DORO, erfdienstbaarheid van openbaar nut : erfdienstbare strook langs waterlopen van 1ste, 2e, of 3e cat. tbv ruimingswerken (Lot 7 : nr 205). Voetweg : Lot 1 : wijk C, nrs 223/B, 229, 230, 228, 245A en 243- Lot 6 : wijk C, nrs 346 en 347. Risicozone overstroming: neen / Watertoets : gelegen in mogelijks overstromingsgev. geb. (Lot 1 : perceelnrs 220/F, 220/C, 222, 223/B, 229, 230, 228/A/2 en lot 7 : nrs 241 en 205. Vrij te bezoeken. Inlichtingen op kantoor. 


Notaris C. WALRAVENS · 02/568.01.20.


n° 3341-1

Lieu de la vente : Café "De Rustberg", Scheestraat 129 à Dilbeek, Schepdaal

Date et heure de vente : 21/06/19 à 15h00

Adresse:
Ter pl. gen. "Thorensveld", "t Horenveld", "Orensveld", "'t Korenveld", "Neerveld", "Neervelp", "Thoreisveld"
1703 Schepdaal Belgique

Superficie terrain (a ca) 3ha 26a 67ca (lot een), 1ha 54a 50ca (lot twee), 52a (lot drie), 9a 28ca (lot vier), 32a 50ca (lot vijf), 98a 60ca (lot zes), 55a 60ca (lot zeven)

Revenu cadastral 173€ (Lot een), 91€ (lot twee), 31€ (lot drie), 4€ (lot vier), 19€ (lot vijf), 56€ (lot zes), 26€ (lot zeven)

Visites Vrij te bezoeken

Informations sur le bien

Rue Ter pl. gen. "Thorensveld", "t Horenveld", "Orensveld", "'t Korenveld", "Neerveld", "Neervelp", "Thoreisveld", 1703 Schepdaal, Belgique

Superficie terrain (a ca) 3ha 26a 67ca (lot een), 1ha 54a 50ca (lot twee), 52a (lot drie), 9a 28ca (lot vier), 32a 50ca (lot vijf), 98a 60ca (lot zes), 55a 60ca (lot zeven)

Revenu cadastral 173€ (Lot een), 91€ (lot twee), 31€ (lot drie), 4€ (lot vier), 19€ (lot vijf), 56€ (lot zes), 26€ (lot zeven)

Informations sur la vente

Date 1ère séance: 21 juin 2019

Heure 1ère séance: 15h00

Lieu 1ère séance: Café "De Rustberg", Scheestraat 129 à Dilbeek, Schepdaal

Notaire: Not. WALRAVENS C.

Visites: Vrij te bezoeken